Wybrane zakończone

Wybrane projekty zakończone

 

 

# Nazwa projektu Czas trwania
1. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB (pilotaż) 2016-12-16 - 2018-03-15 Zobacz
2. PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim 2016-08-04 - 2018-06-30 Zobacz
3. Restart Kariery - Program outplacementowy w województwie łódzkim 2016-09-01 - 2018-06-30 Zobacz
4. Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce 2016-07-30 - 2018-06-30 Zobacz
5. Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego 2016-08-01 - 2018-07-31 Zobacz
6. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra 2016-03-01 - 2018-12-31 Zobacz
7. Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY 2017-05-01 - 2019-01-31 Zobacz
8. Ja też mogę być przedsiębiorcą 2016-10-01 - 2019-09-30 Zobacz
9. Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim 2017-05-01 - 2019-11-30 Zobacz
10. Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami I 2018-10-01 - 2020-03-31 Zobacz
11. Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami II 2018-10-01 - 2020-03-31 Zobacz
12. Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych 2018-09-01 - 2020-10-29 Zobacz
13. Leśne przedszkole – utworzenie 20 miejsc przedszkolnych w OWP w Poznaniu 2019-07-01 - 2020-10-31 Zobacz
14. Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III 2019-01-02 - 2020-12-31 Zobacz
15. Mentoring międzypokoleniowy w procesie sukcesji firm rodzinnych 2021-03-01 - 2021-04-30 Zobacz
16. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II 2020-01-01 - 2022-01-31 Zobacz
17. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III 2020-01-01 - 2022-01-31 Zobacz
18. Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim 2020-01-01 - 2022-06-30 Zobacz
19. Dostępny design 2020-10-01 - 2022-09-30 Zobacz
20. DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra. 2021-01-01 - 2022-11-30 Zobacz
21. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II 2019-01-01 - 2022-12-31 Zobacz
22. Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2019-09-01 - 2022-12-31 Zobacz
23. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność + 2019-09-01 - 2023-04-30 Zobacz
24. Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 2021-01-01 - 2023-04-30 Zobacz
25. Asystent studenta z ASD 2021-03-01 - 2023-04-30 Zobacz
26. Sukcesja w firmach rodzinnych 2018-10-01 - 2023-06-30 Zobacz
27. Samozatrudnienie - pomysłem na życie 2022-01-01 - 2023-09-30 Zobacz
28. Dostępny design II 2022-01-01 - 2023-09-30 Zobacz
29. MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej 2022-05-02 - 2023-09-30 Zobacz
30. Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim 2021-09-01 - 2023-11-30 Zobacz
31. Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód! – wsparcie aktywizacyjne 200 osób z województwa wielkopolskiego 2022-02-01 - 2023-11-30 Zobacz
32. SZKOLENIA Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU OŚWIATY I JST W WOJ. WIELKOPOLSKIM 2021-09-01 - 2023-12-20 Zobacz