Kalendarium

Kalendarium na rok 2022

 

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 27 kwietnia 2023 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 29 września 2023 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 28 listopada 2023 r.