Kalendarium

Kalendarium na rok 2020

 

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 17 kwietnia 2020 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku – 18 września 2020 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 20 listopada 2020 r.