Kalendarium

Kalendarium na rok 2024

 

1. Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 22 kwietnia 2024 r.
2. Jednostkowy raport za I kwartał 2024 roku – 29 maja 2024 r.
3. Jednostkowy raport za I półrocze 2024 roku – 30 września 2024 r.
4. Jednostkowy raport za III kwartał 2024 roku – 28 listopada 2024 r.