Kalendarium

Kalendarium na rok 2022

 

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku – 30 września 2022 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 r.