Kalendarium

Kalendarium na rok 2021

 

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 27 maja 2021 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 26 listopada 2021 r.