Kalendarium

Kalendarium na rok 2019

 

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 26 kwietnia 2019 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 24 maja 2019 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku – 27 września 2019 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 22 listopada 2019 r.