Kalendarium

Kalendarium na rok 2020

 

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 18 czerwca 2020 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 07 lipca 2020 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku – 22 września 2020 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 20 listopada 2020 r.