RAPORTY BIEŻĄCE I POUFNE Z ROKU 2022

 

 

Nazwa Opis
Raport bieżący nr 15/2022 Sprzedaż udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 14/2022 Rozpoczęcie procesu dezinwestycji w spółce PBS Sp. z o.o Pobierz PDF
Raport bieżący nr 13/2022 Zwiększenie wartości projektu pt. „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2022 Sprzedaż udziałów spółki Blue energy Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2022 - załączniki Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2022 Podjęcie uchwały o dywidendzie Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 22.06.2022 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2022 - załącznik Załącznik nr 1 - Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2022 - załącznik Załącznik nr 2 - Projekty uchwał Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2022 - załącznik Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2021 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2022 - załącznik Załącznik nr 4 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2022 - załącznik Załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2022 Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za rok 2021 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2022 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2022 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania pt. „MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2022 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!" Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2022 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2022 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Dostępny design II” Pobierz PDF