Ład korporacyjny 2011

 

 

Nazwa
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku. Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 Pobierz PDF
Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2011 rok Pobierz PDF
Uchwała w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Pobierz PDF