Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2017

 

 

Nazwa Opis Data
Raport bieżący nr 18/2017 Otrzymanie wpłaty od firmy SEKA S.A. z tytułu projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” - aktualizacja 21-09-2017 Pobierz DOCX
Raport bieżący nr 17/2017 Otrzymanie wpłaty od firmy SEKA S.A. z tytułu projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” 21-09-2017 Pobierz DOCX
Raport bieżący nr 16/2017 Wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji przez firmę SEKA S.A. dotyczącym projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” 24-07-2017 Pobierz DOCX
Raport bieżący nr 15/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. 30-06-2017 Pobierz DOCX
Raport bieżący nr 14/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 roku 30-06-2017 Pobierz DOCX
Treść uchwał - załącznik 30-06-2017 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 13/2017 Sprzedaż udziałów w FD Polska Sp. z o.o. 30-06-2017 Pobierz DOCX
Regulamin Komitetu Audytu 30-06-2017 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 30.06.2017 r. wraz z projektami uchwał 02-06-2017 Pobierz DOCX
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 02-06-2017 Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok 02-06-2017 Pobierz PDF
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.06.2017 02-06-2017 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2017 Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie projektu "Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw" 25-04-2017 Pobierz DOCX
Raport bieżący nr 5/2017 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 13-03-2017 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2017 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu „Praca na nowo – program 07-03-2017 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2017 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 02-03-2017 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2017 Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu na utratę wartości udziałów w spółce zależnej 02-03-2017 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 23-01-2017 Pobierz PDF