Dokumenty formalne

Dokumenty formalne

 

 

Nazwa
Statut DGA - tekst jednolity Pobierz PDF
Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz PDF
Regulamin Walne Zgromadzenie Pobierz PDF
Regulamin Zarządu Pobierz PDF
Regulamin Komitetu Audytu Pobierz PDF

Dane rejestrowe DGA S.A.

 

Nazwa spółki: DGA S.A.
Adres: ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
Nr KRS: 0000060682
Nr NIP: 7811010013
Nr Regon: 630346245