RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF

RAPORT OKRESOWY ZA I PÓŁROCZE 2022

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Pobierz PDF
RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Pobierz PDF
Sprawozdanie_Zarządu_I_półrocze_2022 Pobierz PDF
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. Pobierz PDF

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2022

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF