RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF

RAPORT OKRESOWY ZA I PÓŁROCZE 2022

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Pobierz PDF
RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Pobierz PDF
Sprawozdanie_Zarządu_I_półrocze_2022 Pobierz PDF
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. Pobierz PDF