Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2007

 

 

Nazwa Opis Data
Raport nr 77/2007 Termin rozpoczęcia notowań praw do akcji serii H 28-12-2007 Pobierz PDF
Raport nr 76/2007 Rejestracja praw do akcji serii H w KDPW 27-12-2007 Pobierz PDF
Raport nr 75/2007 Przebieg subskrypcji akcji serii H spółki DGA S.A. 27-12-2007 Pobierz PDF
Raport nr 74/2007 Przydział akcji serii H spółki DGA S.A. 21-12-2007 Pobierz PDF
nr 9 do prospektu emisyjnego Aneks nr 9 do prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 73/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 9 do prospektu emisyjnego Spółki 14-12-2007 Pobierz PDF
Raport nr 72/2007 Istotna umowa z Fundacją „Fundusz Współpracy” Jednostką Finansująco-Kontraktującą dot. studium wykonalności 12-12-2007 Pobierz PDF
nr 8 do prospektu emisyjnego Aneks nr 8 do prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
nr 7 do prospektu emisyjnego Aneks nr 7 do prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
nr 6 do prospektu emisyjnego Aneks nr 6 do prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 71/2007 Zatwierdzenie aneksów nr 6, 7 i 8 do prospektu emisyjnego Spółki 06-12-2007 Pobierz PDF
Raport nr 70/2007 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki 04-12-2007 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do Raportu nr 70 Informacje przekazywane KPWiG na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obroicie instrumentami finansowymi 04-12-2007 Pobierz PDF
Raport nr 69/2007 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki 29-11-2007 Pobierz PDF
Załącznik 1 do raportu nr 69/2007 Załącznik 1 do raportu nr 69/2007 29-11-2007 Pobierz PDF
Załącznik 2 do raportu nr 69/2007 Załącznik 2 do raportu nr 69/2007 29-11-2007 Pobierz PDF
Raport nr 68/2007 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki 28-11-2007 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 68/2007 Załącznik do raportu nr 68/2007 28-11-2007 Pobierz PDF
Raport nr 67/2007 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki 28-11-2007 Pobierz PDF
Raport nr 66/2007 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez pana Romana Karkosika 27-11-2007 Pobierz PDF
Raport nr 65/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki 23-11-2007 Pobierz PDF
nr 5 do prospektu emisyjnego Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 64/2007 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki 19-11-2007 Pobierz PDF
Raport nr 63/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego Spółki 13-11-2007 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 64/2007 Załącznik do raportu nr 64/2007 19-11-2007 Pobierz PDF
nr 4 do prospektu emisyjnego Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 62/2007 Powołanie osoby zarządzającej Emitenta i inne decyzje Rady Nadzorczej 06-11-2007 Pobierz PDF
Raport nr 61/2007 Powołanie osoby zarządzającej Emitenta 05-11-2007 Pobierz PDF
Raport nr 60/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki 17-10-2007 Pobierz PDF
nr 3 do prospektu emisyjnego Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 59/2007 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2007 r. 16-10-2007 Pobierz PDF
Raport nr 58/2007 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez PTE BANKOWY S.A. 11-10-2007 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 57/2007 Załącznik do raportu nr 57/2007 11-10-2007 Pobierz PDF
Raport nr 57/2007 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki 11-10-2007 Pobierz PDF
Raport nr 56/2007 Zmiana terminu ostatniego dnia notowań praw poboru akcji serii H 10-10-2007 Pobierz PDF
Raport nr 55/2007 Planowany harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii H zmieniony aneksem nr 2 do prospektu emisyjnego 09-10-2007 Pobierz PDF
Raport nr 54/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki 09-10-2007 Pobierz PDF
nr 2 do prospektu emisyjnego Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 53/2007 Warunkowe przyjęcie i rejestracja praw do akcji serii H oraz akcji serii H w KDPW 05-10-2007 Pobierz PDF
Raport nr 52/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki 03-10-2007 Pobierz PDF
nr 1 do prospektu emisyjnego Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 51/2007 Planowany harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii H 01-10-2007 Pobierz PDF
Raport 50/2007 Terminy notowań praw poboru akcji serii H 28-09-2007 Pobierz PDF
Raport 49/2007 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta 26-09-2007 Pobierz PDF
Raport 48/2007 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2007 r. i za III kwartał 2007 r. 24-09-2007 Pobierz PDF
Raport 47/2007 Istotna umowa z PARP dot. przeprowadzenia audytów wewnętrznych ośrodkach Krajowego systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 04-09-2007 Pobierz PDF
Raport 46/2007 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego dla Emitenta 03-09-2007 Pobierz PDF
Raport 45/2007 Umowa ze Spółką PGNiG S.A 28-08-2007 Pobierz PDF
Raport 44/2007 Złożenie prospektu Emitenta 23-08-2007 Pobierz PDF
Raport 43/2007 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z PKO BP SA 23-08-2007 Pobierz PDF
Raport 42/2007 Asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego 31.755 akcji Emitenta 22-08-2007 Pobierz PDF
Raport 41/2007 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17.08.2007 r. 17-08-2007 Pobierz PDF
Raport 40/2007 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA SA 17-08-2007 Pobierz PDF
Raport 39/2007 Porozumienie intencyjne dotyczące nawiązania współpracy i nabycia udziałów Spółki Hiron MC Ltd. 16-08-2007 Pobierz PDF
Raport 38/2007 Porozumienie intencyjne dotyczące nawiązania współpracy i nabycia udziałów Spółki 4system Polska Sp. z o.o. 09-08-2007 Pobierz PDF
Raport nr 37/2007 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 sierpnia 2007 r. i kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki 08-08-2007 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Nadzorczej 01-01-1970 Pobierz PDF
Załącznik nr 2 - Regulamin Walnego Zgromadzenia 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 36/2007 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H, określenie celów emisji, oświadczenie kluczowych Akcjonariuszy Emitenta 08-08-2007 Pobierz PDF
Raport nr 35/2007 Rejestracja praw poboru akcji serii H 02-08-2007 Pobierz PDF
Raport nr 34/2007 Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 17.08.2007r. 25-07-2007 Pobierz PDF
Raport nr 33/2007 Transakcje nabycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej 18-07-2007 Pobierz PDF
Raport nr 32/2007 Umowa na prowadzenie procesu zbycia Akcji Stoczni Gdańsk S.A. 17-07-2007 Pobierz PDF
Raport nr 31/2007 Umowa z PARP dot. utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w ośrodkach Krajowego Systemu Usług 05-07-2007 Pobierz PDF
Raport nr 30/2007 Transakcja nabycia udziałów przez członka Rady Nadzorczej 29-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 29/2007 Transakcja nabycia udziałów przez członka Rady Nadzorczej 21-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 28/2007 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 14.06.2007r. 15-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 27/2007 Oświadczenie Zarządu DGA SA dotyczące przyjęcia ładu korporacyjnego 14-06-2007 Pobierz PDF
Załącznik. 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 26/2007 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA SA 14-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 25/2007 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 czerwca 2007 r. 06-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 24/2007 Kandydaci do organu nadzorującego Spółkę DGA SA 06-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 23/2007 Umowa o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych 06-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 22/2007 Konwersja akcji Emitenta 01-06-2007 Pobierz PDF
Raport nr 21/2007 Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą 30-05-2007 Pobierz PDF
Raport nr 20/2007 Podpisanie porozumienia o stałej współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich 30-05-2007 Pobierz PDF
Raport nr 19/2007 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu dla Philip Morris Polska oraz informacja uzupełniająca do Rb nr 17/2007 29-05-2007 Pobierz PDF
Raport nr 18/2007 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 25-05-2007 Pobierz PDF
Raport nr 17/2007 Podpisanie aneksu do istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu dla Amica Wronki S.A. 24-05-2007 Pobierz PDF
Raport nr 16/2007 Powołanie nowej spółki komandytowej Sroka & Wspólnicy Kancelaria Prawna 22-05-2007 Pobierz PDF
Raport nr 15/2007 Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 14.06.2007r. 21-05-2007 Pobierz PDF
Raport nr 14/2007 Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta 27-04-2007 Pobierz PDF
Raport nr 13/2007 Model biznesowy DGA na lata 2008-2011 25-04-2007 Pobierz PDF
Model biznesowy DGA na lata 2008-2011 cały dokument 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 12/2007 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2007 r. 23-04-2007 Pobierz PDF
Raport nr 11/2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006 23-04-2007 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2007 01-01-1970 Pobierz PDF
Raport nr 10/2007 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 16-04-2007 Pobierz PDF
Raport nr 09/2007 Wejście do sieci Moore Stephens Spółki DGA Audyt Sp. z o.o. 10-04-2007 Pobierz PDF
Raport nr 08/2007 Umowa z BOT Górnictwo i Energetyka S.A. 26-03-2007 Pobierz PDF
Raport nr 07/2007 Asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego 139.218 akcji Emitenta 05-03-2007 Pobierz PDF
Raport nr 06/2007 Zmiana prognozy finansowej na 2006 rok 19-02-2007 Pobierz PDF
Raport nr 05/2007 Umowa z TU Allianz Polska S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego 07-02-2007 Pobierz PDF
Raport nr 04/2007 Obniżenie wkładów w spółce Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa 29-01-2007 Pobierz PDF
Raport nr 03/2007 Konwersja akcji Emitenta 29-01-2007 Pobierz PDF
Raport nr 02/2007 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2007 25-01-2007 Pobierz PDF
Raport nr 01/2007 Powołanie osoby Zarządzającej Emitenta 12-01-2007 Pobierz PDF