Władze

ZARZĄD DGA S.A.

 
Andrzej Głowacki

dr Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe – stopień dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości przyznany przez UEP - tytuł dysertacji “Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie zarządzania antykryzysowego”; absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie.
W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka (od 2016 - doradcy restrukturyzacyjnego). Swoje kompetencje poszerzał również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School.
Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995, jest również jej założycielem. Przez prawie 30 lat działalności DGA zrealizował setki projektów doradczych, m.in. w zakresie wytyczania strategii przedsiębiorstw, prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa, procesów M&A, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wycen oraz wiele projektów szkoleniowo – doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Andrzej Głowacki i kierowana przez niego Spółka DGA S.A. są laureatami wielu wyróżnień. DGA S.A. była nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2005 r.) i otrzymała Nagrodę Gospodarczą Województwa Wielkopolskiego (2004 r.). Andrzej Głowacki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i odznaką – zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego.
Od 2012 roku pełni funkcję Prezesa DGA Kancelaria S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Uczelni i Wiceprezesem Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Terlan Sp. z o.o.

Anna Szymańska

Anna Szymańska

Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersyetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związana z branżą doradczą od początku swojej kariery zawodowej, Wiceprezes Zarządu w spółce DGA S.A. oraz w latach 2014-2017 Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W ciągu 25 lat pracy w branży nadzorowała kilkaset projektów dotyczących zarówno sektora MSP, dużych podmiotów, jak i administracji. Były to projekty związane m.in. z prywatyzacją podmiotów, wycenami, procesami M&A oraz procesami restrukturyzacji i strategiami rozwoju.

W DGA S.A. odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów doradczo – szkoleniowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

W DGA Centrum Sanacji Firm S.A., jako licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w wyborze procedur i przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych.

Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.

 

RADA NADZORCZA DGA S.A.

 

Karol Działoszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Karol Działoszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Ekonomika obsługi ruchu turystycznego.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1990-1998: współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. w Poznaniu, 
 • 1997 - nadal: współwłaściciel spółki Inter Consult S.A., 
 • 1997-2001: członek Rady Nadzorczej Inter Consult S.A., 
 • 1992-1994: dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o., 
 • 1993-2001:poseł na Sejm II i III kadencji, 1998, 2002-nadal doradca Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.,
 • 2001-2006: członek Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,
 • 2003 - nadal: Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,
 • 2006 - nadal: własna działalność gospodarcza IIo Consulting Karol Działoszyński,
 • 07.2004-08.2006: członek Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • 01.2007-12.2007: Wiceprezes Zarządu Multimedia Concept S.A.
 • W 2015 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Trębecki

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Jacek Trębecki posiada wykształcenie wyższe. Jest doktorem habilitowanym, prof. UEP. Łączy aktywność naukową z prowadzeniem projektów gospodarczych. Od 2000 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Ekonomii Informacji Instytutu Ekonomiczno Społecznego. Naukowo zajmuje się ekonomią behawioralną i wpływem komunikowania na decyzje ekonomiczne. Zainteresowania naukowe wykorzystuje w praktyce gospodarczej, w której doradzał i szkolił zarówno w największych firmach w kraju jak i organizacjach i w projektami m.in. dla WARP, PARP, Orlen, Lasów Państwowych, Metro Group, Ministerstwa Finansów czy  KPRM.


Dodatkowe kwalifikacje:
•    2000 doktorat zarządzania,
•    2013 habilitacja z zakresu ekonomii,
•    2016 stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
•    1996-2023 wykładowca m.in. UAM, WSB, WSZiB, UW. Twórca i wykładowca kilkunastu studiów podyplomowych i kursów MBA.

Aktywność praktyczna:
•    założyciel firmy doradczej PR Prelite,
•    członek PSPR – Polskiego Stowarzyszenia Public Relations,
•    współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Agencji Public Relations,
•    członek zespołu badawczego ECM European Communication Monitor,
•    członek Gabinetu gubernatora Lions Club International,
•    Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Strzeszyn,
•    Associate Partner PUEB Knowledge Transfer Company,
•    Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEP

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Trębecki spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Jacek Trębecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Gosieniecki

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Piotr Gosieniecki posiada wykształcenie wyższe (doktor prawa).
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • 1973 - 1975:  aplikacja sądowa,
 • 1975: zdany egzamin sędziowski,
 • 1983: doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 1984:  kurs prawa amerykańskiego w Leyden (Holandia),
 • 1986:  zdany egzamin radcowski,
 • 1987:  stypendium na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy).

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1973 - 12.1973:  aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu,
 • 01.1974 - 09.1976: pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 09.1983 - 1993:  adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 09.1986 - 1996:  radca prawny w Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
 • 1993 - nadal:  starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 1997 - 2010:  wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
 • 2002 - 2018:  kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Karina Plejer

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Karina Plejer posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła również na tej uczelni studia podyplomowe w zakresie public relations.

Od ponad 20 lat współpracuje z przedsiębiorcami wspierając ich w rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym. Współtworzy i realizuje strategię działania Wielkopolskiego Klubu Kapitału, który od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju wielkopolskich przedsiębiorców.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2008 - nadal - Z-ca Dyrektora ds. PR/Specjalista ds. lobbingu - Wielkopolski Klub Kapitału,
 • 2003-2008 - Specjalista ds. lobbingu - Wielkopolski Klub Kapitału,
 • 2014-2022 - Sekretarz Sądu w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
 • 2011-2012 - Specjalista ds. promocji - Polska Izba Gospodarcza, Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
 • 2009-2010 - Asystent koordynatora projektu - - Polska Izba Gospodarcza, Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
 • 2003 - Referentka w Punkcie Informacji Europejskiej - Urząd Miejski w Mosinie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Karina Plejer spełnia wszystkie kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 z późn. zmianami oraz określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Karina Plejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Longina Szymankiewicz

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Longina Szymankiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Od 1999 r. posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a od 10 stycznia 2006 r. wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 10675.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1993 - 2002: – asystentka głównej księgowej, a następnie samodzielna księgowa w PPHU WITGUM s.c ZPCHr.
 • 2003 - 2008: – zatrudniona w dziale audytu firmy Morison Finansista Audyt Sp. z o.o.
 • 2008 – nadal: pracuje w AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Poznaniu i zajmuje się między innymi badaniem rocznych sprawozdań finansowych, badaniem planów przekształceń spółek, przeprowadzaniem analiz finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości, nadzorami nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek o profilu produkcyjnym oraz zakładów pracy chronionej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.