Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2009

 

 

Nazwa Opis Data
Raport nr 38/2009 Rezygnacja Wicepreza Zarządu 07-12-2009 Pobierz PDF
Raport nr 37/2009 Znacząca umowa 24-11-2009 Pobierz PDF
Raport nr 36/2009 Umowy znaczące 09-09-2009 Pobierz PDF
Raport nr 35/2009 Zawarcie umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A. 09-09-2009 Pobierz PDF
Raport nr 34/2009 Asymilacja akcji Emitenta 04-08-2009 Pobierz PDF
Raport nr 33/2009 Konwersja akcji Emitenta 10-07-2009 Pobierz PDF
Raport nr 32/2009 Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej DGA Energia Sp. z o.o. 19-06-2009 Pobierz PDF
Raport nr 31/2009 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. 28-05-2009 Pobierz PDF
Raport nr 30/2009 Treści podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 28-05-2009 Pobierz PDF
Raport nr 29/2009 Korekta błędu w numeracji raportów bieżących 20-05-2009 Pobierz PDF
Raport nr 28/2009 Porządek obrad i proponowana treść uchwał wraz z uzasadnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.05.2009, proponowane zmiany Statutu 20-05-2009 Pobierz PDF
Raport nr 27/2009 Zakończenie skupu akcji własnych 08-05-2009 Pobierz PDF
Raport nr 26/2009 Wniosek dotyczący pokrycia straty za 2008 rok 30-04-2009 Pobierz PDF
Raport nr 25/2009 Porządek obrad i proponowana treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.05.2009, proponowane zmiany Statutu 30-04-2009 Pobierz PDF
Raport nr 24/2009 Ocena sytuacji spółki przygotowana przez Radę Nadzorczą 30-04-2009 Pobierz PDF
Raport nr 23/2009 Korekta błedu - uzupełnienie informacji o publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok 27-04-2009 Pobierz PDF
Raport nr 22/2009 Skup akcji własnych w celu umorzenia 08-04-2009 Pobierz PDF
Raport nr 21/2009 Czasowe zawieszenie skupu akcji własnych 08-04-2009 Pobierz PDF
Raport nr 20/2009 Informacja o wyborze osoby Zarządzającej do Zarządu Spółki z grupy kapitałowej 01-04-2009 Pobierz PDF
Raport nr 19/2009 Skup akcji własnych w celu umorzenia 27-03-2009 Pobierz PDF
Raport nr 18/2009 Skup akcji własnych w celu umorzenia 23-03-2009 Pobierz PDF
Raport nr 17/2009 Podpisanie umowy inwestycyjnej w innowacyjne przedsięwzięcie. 18-03-2009 Pobierz PDF
Raport nr 16/2009 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2008r. i skonsolidowanego raportu półrocznego rozszerzonego za I półrocze 2009r. oraz niepublikowania raportu za II kwartał 2009r. 05-03-2009 Pobierz PDF
Raport nr 15/2009 Informacja dotycząca niestosowania jednej z zasad ładu korporacyjnego 05-03-2009 Pobierz PDF
Raport nr 14/2009 Objęcie udziałów w nowej spółce DGA Energia Sp. z o.o. 24-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 13/2009 Znacząca umowa 21-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 12/2009 Transakcja zakupu akcji DGA od spółki zależnej 20-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 11/2009 Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną 20-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 10/2009 Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną 20-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 09/2009 Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną 19-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 08/2009 Korekta prognozy wyników za IV kw. 2008r. 13-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 07/2009 Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną 12-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 06/2009 Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną 11-02-2009 Pobierz PDF
Raport nr 05/2009 Skup akcji własnych w celu umorzenia 06-02-2009 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu 04/2009 Załącznik do Raportu nr 04/2009 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez DGA S.A. w 2008 roku 26-01-2009 Pobierz PDF
Raport nr 04/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008 26-01-2009 Pobierz PDF
Raport nr 03/2009 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 09-01-2009 Pobierz PDF
Raport nr 02/2009 Transakcja zakupu akcji DGA od spółki zależnej 09-01-2009 Pobierz PDF
Raport nr 01/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku 08-01-2009 Pobierz PDF