Ład korporacyjny 2015

 

 

Nazwa
Zwięzła ocena sytuacji spółki Pobierz PDF
Sprawozdanie Komitetu Audytu Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pobierz PDF
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF
Informacja o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki DGA S.A. w okresie ostatnich dwóch lat (2014-2015) Pobierz PDF
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF