Skonsolidowany raport roczny za rok 2004

 

 

Nazwa
Pismo do Akcjonariuszy Pobierz PDF
Raport roczny SA-RS 2004 Pobierz PDF
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Pobierz PDF
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego zawartego w raporcie rocznym SA-R Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. Pobierz PDF
Wprowadzenie do SA-RS 2004 Pobierz PDF
Nota 9 Pobierz PDF
Nota 40 Pobierz PDF
Nota dot. segmentów Pobierz PDF
Nota cash flow Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2004 rok

 

 

Nazwa
Pismo do Akcjonariuszy Pobierz PDF
Raport roczny SA-R 2004 Pobierz PDF
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Pobierz PDF
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego zawartego w raporcie rocznym SA-R Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. Pobierz PDF

Raport okresowy za IV kwartał 2004

 

 

Nazwa
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004 Pobierz PDF
Komentarz do Raportu kwartalnego Pobierz PDF

Raport okresowy za III kwartał 2004

 

 

Nazwa
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny SA-QSr III/2004 Pobierz PDF
Komentarz Zarządu do raportu Pobierz PDF

Raport okresowy za I półrocze 2004

 

 

Nazwa
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Pobierz PDF
Raport półroczny SA-PS 04 Pobierz PDF
Raport z przeglądu SA-PS 2004 Pobierz PDF
Strona tytułowa Pobierz PDF
Noty dodatkowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu do sprawozdania Pobierz PDF

Raport okresowy za II kwartał 2004

 

 

Nazwa
SA-QSr II/2004 Pobierz PDF

Raport okresowy za I kwartał 2004

 

 

Nazwa
Raport kwartalny SA-QSr I/2004 Pobierz PDF
SA-QSr I/2004 Pobierz PDF