Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2010

 

 

Nazwa Opis Data
Raport nr 33/2010 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 r. 03-11-2010 Pobierz PDF
Raport nr 32/2010 Zawiadomienie od akcjonariusza 21-10-2010 Pobierz PDF
Raport nr 31/2010 Zawiadomienie od akcjonariusza 21-10-2011 Pobierz PDF
Raport nr 30/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki 20-10-2010 Pobierz PDF
Raport nr 29/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki 19-10-2010 Pobierz PDF
Raport nr 28/2010/K Korekta raportu bieżącego nr 28 z dnia 15 października 2010 r. 16-11-2010 Pobierz PDF
Raport nr 28/2010 Inwestycje kapitałowe DGA S.A. 15-10-2010 Pobierz PDF
Raport nr 27/2010 Rejestracja testera Braster 14-10-2010 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu nr 26/2010 Statut spółki DGA 20-09-2010 Pobierz PDF
Raport nr 26/2010 Rejestracja zmiany firmy Emitenta oraz tekst jednolity statutu spółki DGA S.A. 20-09-2010 Pobierz PDF
Raport nr 25 Znacząca umowa 07-09-2010 Pobierz PDF
Raport nr 24/2010 Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A. 19-08-2010 Pobierz PDF
Raport nr 23/2010 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej i powołanie Zarządu Braster Sp. z o.o. 05-08-2010 Pobierz PDF
Raport nr 22/2010 Ustanowienie kuratora sądowego dla spółki Braster Sp. z o.o. 26-07-2010 Pobierz PDF
Raport nr 21/2010 Zawiadomienie od Akcjonariusza 31-05-2010 Pobierz PDF
Raport nr 20/2010 Znacząca umowa 28-05-2010 Pobierz PDF
Raport nr 19/2010 Zawiadomienie od Akcjonariusza 29-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 18/2010 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 26-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 17/2010 Załącznik do raportu nr 17/2010 23-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 17/2010 Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji 23-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 16/2010 Informacja o wypłacie dywidendy 23-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 15/2010 Załącznik do raportu nr 15/2010 23-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 15/2010 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 23 kwietnia 2010 roku 23-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 14/2010 Umorzenie akcji 01-04-2010 Pobierz PDF
Raport nr 13/2010 Załącznik do raportu nr 13/2010 26-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 13/2010 Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 12/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 24-03-2010 Pobierz PDF
2010-03-19 Załącznik do raportu nr 11/2010 24-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 11/2010 Porządek obrad i proponowana treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 19-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 10/2010 Ocena sytuacji Spółki przygotowana przez Radę Nadzorczą 19-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 09/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 19-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 08/2010 Rekomendacja dotycząca podziału zysku za 2009r. 19-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 07/2010 Zwiększenie przez Akcjonarusza udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ 04-03-2010 Pobierz PDF
Raport nr 06/2010 Obniżenie kapitału zakładowego 23-02-2010 Pobierz PDF
Raport nr 05/2010 Aneks do znaczącej umowy z TU Allianz Polska S.A. 10-02-2010 Pobierz PDF
Raport nr 04/2010 Załącznik do raportu nr 04/2010 26-01-2010 Pobierz PDF
Raport nr 04/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku 26-01-2010 Pobierz PDF
Raport nr 03/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki 25-01-2010 Pobierz PDF
Raport nr 02/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku 18-01-2010 Pobierz PDF
Raport nr 01/2010 Spełnienie warunku dotyczącego umowy inwestycyjnej w innowacyjne przedsięwzięcie 06-01-2010 Pobierz PDF