RAPORTY BIEŻĄCE I POUFNE Z ROKU 2023

 

 

Nazwa Opis
Raport bieżący nr 1/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2023 Nowy Członek Rady Nadzorczej DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2023 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2023 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 4/2023 Plan połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2023 Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2022 rok Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 30.06.2023 r. Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. Pobierz PDF
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6/2023 Projekty uchwał na ZWZ DGA S.A. Pobierz PDF
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 6/2023 Projekt tekstu jednolitego Statutu Pobierz PDF
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 6/2023 Sprawozdanie z działalności RN za 2022 r. Pobierz PDF
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 6/2023 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r. Pobierz PDF
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 6/2023 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz PDF
Załącznik nr 7 do raportu bieżącego nr 6/2023 Plan połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2023 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2023 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2023-2024 Pobierz PDF