RAPORTY BIEŻĄCE I POUFNE Z ROKU 2023

 

 

Nazwa Opis
Raport bieżący nr 1/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2023 Nowy Członek Rady Nadzorczej DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2023 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2023 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 4/2023 Plan połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2023 Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2022 rok Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 30.06.2023 r. Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. Pobierz PDF
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6/2023 Projekty uchwał na ZWZ DGA S.A. Pobierz PDF
Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 6/2023 Projekt tekstu jednolitego Statutu Pobierz PDF
Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 6/2023 Sprawozdanie z działalności RN za 2022 r. Pobierz PDF
Załącznik nr 5 do raportu bieżącego nr 6/2023 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r. Pobierz PDF
Załącznik nr 6 do raportu bieżącego nr 6/2023 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz PDF
Załącznik nr 7 do raportu bieżącego nr 6/2023 Plan połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2023 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2023 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2023-2024 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2023 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2023 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej DGA S.A. Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 10/2023 Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2023 Podjęcie uchwały o dywidendzie Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2023 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2023 R. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 13/2023 Podjęcie uchwał o połączeniu DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 14/2023 Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/2023 Skład Rady Nadzorczej DGA S.A. powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r. na nową kadencję Pobierz PDF
Raport bieżący nr 15/2023 Powołanie Członków Zarządu na okres nowej kadencji Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2023 Życiorysy zawodowe członków Zarządu powołanych na okres nowej kadencji Pobierz PDF
Raport bieżący nr 16/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 17/2023 Rejestracja zmian statutu DGA S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki Pobierz PDF
Raport bieżący nr 18/2023 Rejestracja połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 19/2023 Sprzedaż części udziałów w spółce DGA Audyt Sp. z o.o. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 20/2023 Sprzedaż części akcji w spółce DGA Kancelaria S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 21/2023 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 22/2023 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku - korekta Pobierz PDF
Raport bieżący nr 23/2023 Wybór projektu pt. „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +” do dofinansowania Pobierz PDF