Ład korporacyjny 2013

 

 

Nazwa
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Pobierz PDF
Sprawozdanie Komitetu Audytu Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok Pobierz PDF
Zwięzła ocena sytuacji spółki Pobierz PDF
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW - w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2013 Pobierz PDF