Skonsolidowany raport roczny za rok 2005

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Pismo Prezesa Pobierz PDF
Skonsolidowany raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania Pobierz PDF
Raport biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 1 Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 2 Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2005 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Pismo Prezesa Pobierz PDF
Raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania Pobierz PDF
Raport biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 1 Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 2 Pobierz PDF

Raport okresowy za IV kwartał 2005

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF

Raport okresowy za I półrocze 2005

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport roczny P 2005 Pobierz PDF
Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Pobierz PDF
Raport biegłego rewidenta z przeglądu Pobierz PDF
Wprowadzenie do raportu Pobierz PDF
Dodatkowe noty objaśniające Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 1 Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu 2 Pobierz PDF

Raport okresowy za II kwartał 2005

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finanansowe i komentarz Pobierz PDF

Raport okresowy za I kwartał 2005

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF