Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2006

 

 

Nazwa Opis Data
Raport nr 47/2006 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Emitenta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 15-12-2006 Pobierz PDF
Raport nr 46/2006 Zmniejszenie poniżej progu 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta przez Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska 15-12-2006 Pobierz PDF
Raport nr 45/2006 Zbycie części udziałów w spółce Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o. 12-12-2006 Pobierz PDF
Raport nr 44/2006 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 17.11.2006r. 17-11-2006 Pobierz PDF
Raport nr 43/2006 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. 17-11-2006 Pobierz PDF
Raport nr 42/2006 Wyjaśnienie w nawiązaniu do skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2006 roku (QSr 3/2006) 08-11-2006 Pobierz PDF
Raport nr 41/2006 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 listopada 2006 r. 07-11-2006 Pobierz PDF
Raport nr 40/2006 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2006 r. 25-10-2006 Pobierz PDF
Raport nr 39/2006 Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 17.11.2006r. proponowane zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem 25-10-2006 Pobierz PDF
Raport nr 38/2006 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z PKO BP SA 10-10-2006 Pobierz PDF
Raport nr 37/2006 Korekta raportu PSr 2006 29-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 36/2006 Korekta raportów QSr I/2006 i QSr II/2006 22-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 35/2006 Zawarcie znaczących umów o limit i przelew wierzytelności 20-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 34/2006 Zmiany w składzie Zarządu DGA 11-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 33/2006 Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta 05-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 32/2006 Istotna umowa z Kampanią Węglową 01-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 31/2006 Istotna umowa z PGNiG 01-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 30/2006 Istotna umowa z Fundacją „Fundusz Współpracy” Jednostką Finansująco-Kontraktującą dla UOKiK 01-09-2006 Pobierz PDF
Raport nr 29/2006 Znacząca umowa dla PARP Turystyka III 28-07-2006 Pobierz PDF
Raport nr 28/2006 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. 29-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 27/2006 Oświadczenie Zarządu DGA SA dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego 28-06-2006 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu nr 27/2006 28-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 26/2006 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki 28-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 25/2006 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 28.06.2006r. 28-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 24/2006 Znacząca umowa dla PARP Turystyka II 28-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 23/2006 Zmiana w Radzie Nadzorczej i kandydat do organu nadzorującego Spółki 23-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 22/2006 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2006r. 19-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 21/2006 Umowa o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych 14-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 20/2006 Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki 13-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 19/2006 Istotna umowa z PARP dot. przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych dla Krajowego systemu Usług dla Małych i ¦rednich Przedsiębiorstw 07-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 18/2006 Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 28.06.2006r 01-06-2006 Pobierz PDF
Raport nr 17/2006 Istotna umowa z Urzędem Służby Cywilnej dot. projektu „Pomoc doradcza oraz szkoleniowa dla Służby Cywilnej” 25-05-2006 Pobierz PDF
Raport nr 16/2006 Istotna umowa z MPiPS w sprawie realizacji projektu dla Powiatowych Urzędów Pracy „Wysoka jakość gwarantem rozwoju” 27-04-2006 Pobierz PDF
Raport nr 15/2006 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2006r 27-04-2006 Pobierz PDF
Raport nr 14/2006 Podsumowanie osiągnięć w dziedzinie zdobywania dotacji unijnych w 2005 roku– DGA najskuteczniejszą firmą konsultingową 26-04-2006 Pobierz PDF
Raport nr 13/2006 Wygrany przetarg na realizację znaczącego projektu dla PARP Turystyka II 25-04-2006 Pobierz PDF
Raport nr 12/2006 Odwołanie prokury 07-04-2006 Pobierz PDF
Raport nr 11/2006 Porozumienie o współpracy z niemiecką firmą konsultingową Droege & Comp. GmbH. 31-03-2006 Pobierz PDF
Raport nr 10/2006 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005 23-03-2006 Pobierz PDF
Raport nr 9/2006 Nowa Strategia Spółki na lata 2006-2007 i zmiana prognozy finansowej na 2006 rok 07-03-2006 Pobierz PDF
Raport nr 8/2006 Istotna umowa w sprawie realizacji projektu dla PFRON „Kroki ku pracy – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” 24-02-2006 Pobierz PDF
Raport nr 7/2006 Zmiana prognozy finansowej na 2005 rok 15-02-2006 Pobierz PDF
Raport nr 6/2006 Zmiana dotycząca Przedstawicielstwa w Moskwie 08-02-2006 Pobierz PDF
Raport nr 5/2006 Nabycie udziałów w Spółce PBS Sp. z o.o. 28-01-2006 Pobierz PDF
Raport nr 4/2006 Informacja o zakupie akcji DGA w 2005 roku przez członka Zarządu Spółki 20-01-2006 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 4/2006 20-01-2006 Pobierz JPG
Raport nr 3/2006 Powołanie osoby Zarządzającej Emitenta 05-01-2006 Pobierz PDF
Raport nr 2/2006 Umowa w sprawie realizacji projektu szkoleniowego dla Menedżerów z Europy Wschodniej i Azji ¦rodkowej 05-01-2006 Pobierz PDF
Raport nr 1/2006 Terminy publikacji raportów okresowych w 2006 roku 03-01-2006 Pobierz PDF