Proszę czekać
Wyłącz preloader

DGA prezentuje wyniki finansowe za 2023 r.

DGA prezentuje wyniki finansowe za 2023 r.
Zarząd DGA S.A. opublikował sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2023 r. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej (22 IV 2024 r.) omówiono zarówno porażki jak i sukcesy ubiegłego roku.

DGA S.A. za 2023 rok wykazała stratę z działalności operacyjnej, co zdaniem Prezesa Andrzeja Głowackiego jest następstwem finalizacji dziesięciu dużych projektów. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, ostatni rok każdego projektu to często dodatkowe koszty, czasami korekty faktur itd. Rok 2023 był końcowym dla realizacji zleceń finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej obejmującego lata 2014-2020. Zatem w 2023 r. skumulowało się rozliczenie wielu projektów, stąd niższy od spodziewanego wynik na sprzedaży.

Wiceprezes Anna Szymańska jest przekonana, że w 2024 r. Spółka utrzyma w ryzach koszty Zarządu, a zwiększony wolumen przychodów z wygranych już przetargów winien zatrzymać negatywną tendencję z ostatnich trzech lat. Prokurent Joanna Juszczyszyn-Klimek omówiła najważniejsze projekty zrealizowane w 2023 r. Uwagę zwróciła na kontynuowane w nowej odsłonie budżetu unijnego – Dostępny Design, Inkubator Innowacji Społecznych, Szkolenie z zakresu edukacji włączającej i inne. Ich zleceniodawcami kolejno były: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.; Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; Minister Edukacji Narodowej. Rok 2023 to także realizacja projektów dla Wielkopolan. „Podejmij wyzwanie – zdobądź nowy zawód” miał na celu wsparcie dla 200 osób, a był zlecony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Projekt – „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” wpłynął od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W podsumowaniu, Joanna Juszczyszyn-Klimek przypomniała umowy zawarte przez DGA S.A. w 2024 r. i omówiła ich przebieg.

Zarząd zainteresował członków Rady Nadzorczej DGA S.A. zmianami, które wystąpiły w ubiegłym roku:
  1. Prokurent Błażej Piechowiak omówił podjęte kroki, których celem była rezygnacja ze statusu grupy kapitałowej DGA S.A. Nastąpiło to w październiku 2023 r. Ostatnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedłożono za III kw. 2023 r.
  2. Andrzej Głowacki omówił wysokie przychody finansowe i wygenerowany zysk w tym obszarze (2.584 tys. zł). Wyraził nadzieję, że debiut PTWP S.A. na głównych parkiecie GPW S.A. będzie skutkować znacznym wzrostem kursu tej Spółki, której akcje są istotnym aktywem DGA.

W podsumowaniu prezentacji, Zarząd DGA S.A. podkreślił stabilną sytuację finansową Spółki, zapełniony portfel zleceń oraz potrzebę pozyskania podmiotu, który będzie zainteresowany wykorzystaniem statusu spółki publicznej jaki posiada DGA S.A.

Zarząd DGA S.A. zaprosił Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., które jest planowane na 27 maja 2024 r.

Zapraszamy do lektury sprawozdań DGA S.A. oraz listu Prezesa do Interesariuszy.