Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Opinia biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Opinia biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport finansowy Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pobierz PDF
Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane Pobierz PDF
Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie jednostkowe Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF