Ład korporacyjny 2016

 

 

Nazwa
Zwięzła ocena sytuacji Spółki Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok Pobierz PDF
Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2016 rok Pobierz PDF
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF
Informacja nt. stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" Pobierz PDF
Reguła dotycząca zmieniania biegłych rewidentów Pobierz PDF