Ład korporacyjny 2012

 

 

Nazwa
Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Pobierz PDF
Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2012 rok Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok Pobierz PDF
Zwięzła ocena sytuacji spółki Pobierz PDF