Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2008

 

 

Nazwa Opis Data
Raport nr 68/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 23-12-2008 Pobierz PDF
Raport nr 67/2008 Znacząca umowa 23-12-2008 Pobierz PDF
Raport nr 66/2008 Transakcja osoby nadzorujacej Emitenta 23-12-2008 Pobierz PDF
Raport nr 65/2008 Podpisanie listu intencyjnego – utworzenie nowego podmiotu 09-12-2008 Pobierz PDF
Raport nr 64/2008 Korekta prognozy wyników za IV kw 2008r. 09-12-2008 Pobierz PDF
Raport nr 63/2008 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 62/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. 05-12-2008 Pobierz PDF
Raport nr 62/2008 Znacząca umowa 05-12-2008 Pobierz PDF
Raport nr 61/2008 Powołanie nowej spółki JPW-DGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28-11-2008 Pobierz PDF
Raport nr 60/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 28-11-2008 Pobierz PDF
Raport nr 59/2008 Nabycie akcji Emitenta przez jednostkę zależną 31-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 58/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 30-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 57/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 29-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 56/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 29-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 55/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 27-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 54/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 24-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 53/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 23-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 52/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 22-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 51/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 21-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 50/2008 Skup akcji Emitenta przez jednostkę zależną 20-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 49/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 17-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 48/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 16-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 47/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 15-10-2008 Pobierz PDF
Raport nr 46/2008 Informacja o odwołaniu osoby Zarządzającej z Zarządu Spółki z grupy kapitałowej 29-09-2008 Pobierz PDF
Raport nr 45/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 29-09-2008 Pobierz PDF
Raport nr 44/2008 Prognoza wyniku za III i IV kwartał 2008 25-09-2008 Pobierz PDF
Raport nr 43/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 19-09-2008 Pobierz PDF
Raport nr 42/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 12-09-2008 Pobierz PDF
Raport nr 41/2008 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Emitenta przez Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 04-09-2008 Pobierz PDF
Raport nr 40/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 29-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 39/2008 Asymilacja i wprowadzenie do obrotu giełdowego 25.403 akcji Emitenta 26-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 38/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 21-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 37/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 13-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 36/2008 Skup akcji własnych w celu umorzenia 08-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 35/2008 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 07-08-2008 Pobierz PDF
Załącznik Załącznik do raportu nr 35/2008 07-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 34/2008 Podniesienie limitu maksymalnej dziennej ilości akcji do nabycia w celu umorzenia 06-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 33/2008 Spotkanie z przedstawicielami mediów i inwestorami 05-08-2008 Pobierz PDF
Raport nr 32/2008 Program skupu akcji własnych DGA SA 04-07-2008 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 32/2008 Program skupu akcji własnych 04-07-2008 Pobierz PDF
Raport nr 31/2008 Konwersja akcji Emitenta 30-06-2008 Pobierz PDF
Raport nr 30/2008 Informacja o wyborze osoby Zarządzającej do Zarządu Spółki z grupy kapitałowej 19-06-2008 Pobierz PDF
Raport nr 29/2008 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. 16-06-2008 Pobierz PDF
Raport nr 28/2008 Korekta techniczna błędu pisarskiego – uchwała dotycząca podziału zysku netto za 2007 rok 13-06-2008 Pobierz PDF
Raport nr 27/2008 Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12-06-2008 Pobierz PDF
Raport nr 26/2008 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 11-06-2008 Pobierz PDF
Raport nr 25/2008 Umowa o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych 06-06-2008 Pobierz PDF
Raport nr 24/2008 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 30-05-2008 Pobierz PDF
Załącznik Załącznik do raportu nr 24/2008 30-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 23/2008 Kandydat do organu nadzorującego Spółkę DGA SA 28-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 22/2008 Ocena sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą 27-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 21/2008 Kandydat do organu nadzorującego Spółkę DGA SA 21-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 20/2008 Rezygnacja niezależnego członka Rady Nadzorczej 21-05-2008 Pobierz PDF
Raport ne 19/2008 Porządek obrad i proponowana treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12.06.2008, proponowane zmiany Statutu 20-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 18/2008 Rekomendacja dot. podziału zysku i przez Zarząd i przez Radę Nadzorczą 20-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 17/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 12-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 16/2008 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12.06.2008, proponowane zmiany Statutu 07-05-2008 Pobierz PDF
Raport nr 15/2008 Zawarcie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 30-04-2008 Pobierz PDF
Raport nr 14/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007 22-04-2008 Pobierz PDF
Załącznik Załącznik nr 1 do raportu nr 14/2008 22-04-2008 Pobierz PDF
Raport nr 13/2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej 07-04-2008 Pobierz PDF
Raport nr 12/2008 Nowy znaczący projekt Emitenta dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 31-03-2008 Pobierz PDF
Raport nr 11/2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 31-03-2008 Pobierz PDF
Raport nr 10/2008 Informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki - wyniki I kwartału i projekty inwestycyjne 31-03-2008 Pobierz PDF
Raport nr 9/2008 Powołanie Fundacji Wspieramy Wielkich Jutra 04-03-2008 Pobierz PDF
Raport nr 8/2008 Rekomendacja dot. dywidendy za 2007 rok 26-02-2008 Pobierz PDF
Raport nr 7/2008 Aneks do umowy z TU Allianz Polska S.A. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego 26-02-2008 Pobierz PDF
Raport nr 6/2008 Rejestracja akcji serii H w KDPW 05-02-2008 Pobierz PDF
Raport nr 5/2008 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii H Emitenta, wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii H 04-02-2008 Pobierz PDF
Raport nr 4/2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z prawem poboru serii H 28-01-2008 Pobierz PDF
Raport nr 3/2008 Informacja o transakcjach akcjami Spółki 18-01-2008 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 3/2008 Załącznik nr 1 do raportu nr 3/2008 18-01-2008 Pobierz PDF
Raport nr 2/2008 Transakcje nabycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej 03-01-2008 Pobierz PDF
Raport nr 1/2008 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2008 03-01-2008 Pobierz PDF