Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2011

 

 

Nazwa Opis Data
Raport bieżący nr 30 Umowa inwestycyjna – przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w spółce R&C Union S.A. 28-12-2011 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 29/2011 Statut DGA S.A. 09-12-2011 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 29 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu DGA S.A. 09-12-2011 Pobierz PDF
Raport nr 28/2011 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 07-12-2011 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 27/2011 Treść uchwał 07-12-2011 Pobierz PDF
Raport nr 27/2011 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2011 roku 07-12-2011 Pobierz PDF
Raport nr 26/2011 Powołanie osoby zarządzającej - Prokurenta 30-11-2011 Pobierz PDF
Raport nr 25/2011 Odwołanie osoby zarządzającej - Prokurenta 30-11-2011 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 24/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu 09-11-2011 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 24/2011 Projekty uchwał 09-11-2011 Pobierz PDF
Raport nr 24/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. – na dzień 07.12.2011r. 09-11-2011 Pobierz PDF
Raport nr 23/2011 Spełnienie warunków znaczącej umowy warunkowej 30-09-2011 Pobierz PDF
Raport nr 22/2011 Podpisanie umowy inwestycyjnej 15-09-2011 Pobierz PDF
Raport nr 21/2011 Spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej 02-09-2011 Pobierz PDF
Raport nr 20/2011 Podpisanie umowy inwestycyjnej 25-08-2011 Pobierz PDF
Raport nr 19/2011 Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A. 18-08-2011 Pobierz PDF
Raport nr 18/2011 Znacząca umowa 29-07-2011 Pobierz PDF
Raport nr 17/2011 Znacząca umowa 19-07-2011 Pobierz PDF
Raport nr 16/2011 Znacząca umowa 13-06-2011 Pobierz PDF
Raport nr 15/2011 Sprzedaż udziałów w spółce DGA Energia Sp. z o.o. 10-06-2011 Pobierz PDF
Raport nr 14/2011 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 08-06-2011 Pobierz PDF
Raport nr 13/2011 Umowa znacząca 27-05-2011 Pobierz PDF
Raport nr 12/2011 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29-04-2011 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu nr 11/2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2011 roku - załącznik 29-04-2011 Pobierz PDF
Raport nr 11/2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2011 roku 29-04-2011 Pobierz PDF
Raport nr 10/2011 Asymilacja akcji Emitenta 27-04-2011 Pobierz PDF
Raport nr 9/2011 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E 27-04-2011 Pobierz PDF
Raport nr 8/2011 Konwersja akcji Emitenta 08-04-2011 Pobierz PDF
Raport nr 7/2011 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 31-03-2011 Pobierz PDF
Załącznik do raportu nr 6/2011 Porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ spółki DGA S.A. 23-03-2011 Pobierz PDF
Raport nr 6/2011 Porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników DGA S.A. zwołanego na dzień 28.04.2011r. 23-03-2011 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu nr 5/2011 Ogłoszenie ZWZ 23-03-2011 Pobierz PDF
Raport nr 5/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. 23-03-2011 Pobierz PDF
Raport nr 4/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2011-2012 16-03-2011 Pobierz PDF
Raport nr 3/2011 Aktualna sytuacja w Spółce Braster Sp. z o.o. 08-03-2011 Pobierz PDF
Raport nr 2/2011 - załącznik Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2011 24-01-2011 Pobierz PDF
Raport nr 2/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku 24-01-2011 Pobierz PDF
Raport nr 1/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku 24-01-2011 Pobierz PDF