Kontakt

Siedziba główna Poznań

Adres

61-896 Poznań, ul. Towarowa 37 (III piętro)

Telefon

61 859 59 00

Kancelaria Główna - Poznań

Sekretariat zarządu - Poznań

Telefon

61 643 51 00

Email

dgasa@dga.pl

Biuro Relacji Inwestorskich i Marketingu - Poznań

Pełne dane spółki

DGA Spółka Akcyjna
ul. Towarowa 37
61-896 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000060682

NIP: 781-10-10-013
Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony

Formularz Kontaktowy

Dziękujemy. Twoja wiadomość została do nas przesłana.