Aktualne

Projekty unijne aktualne

 

 

# Nazwa projektu Czas trwania
1. Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY 2017-05-01 - 2021-04-30 Zobacz
2. Mentoring międzypokoleniowy w procesie sukcesji firm rodzinnych 2021-03-01 - 2021-04-30 Zobacz
3. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II 2020-01-01 - 2021-05-31 Zobacz
4. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III 2020-01-01 - 2021-05-31 Zobacz
5. Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2019-09-01 - 2021-08-31 Zobacz
6. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II 2019-01-01 - 2021-12-31 Zobacz
7. Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim 2020-01-01 - 2021-12-31 Zobacz
8. Sukcesja w firmach rodzinnych 2018-10-01 - 2022-05-31 Zobacz
9. Dostępny design 2020-10-01 - 2022-09-30 Zobacz
10. DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra. 2021-01-01 - 2022-11-30 Zobacz
11. Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 2021-01-01 - 2022-11-30 Zobacz
12. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność + 2019-09-01 - 2023-04-30 Zobacz
13. Asystent studenta z ASD 2021-03-01 - 2023-04-30 Zobacz