Aktualne

Projekty unijne aktualne

 

 

# Nazwa projektu Czas trwania
1. Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim 2017-05-01 - 2019-11-30 Zobacz
2. Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami I 2018-10-01 - 2020-03-31 Zobacz
3. Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami II 2018-10-01 - 2020-03-31 Zobacz
4. Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III 2019-01-02 - 2020-06-30 Zobacz
5. Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych 2018-09-01 - 2020-07-31 Zobacz
6. Leśne przedszkole – utworzenie 20 miejsc przedszkolnych w OWP w Poznaniu 2019-07-01 - 2020-10-31 Zobacz
7. Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY 2017-05-01 - 2021-04-30 Zobacz
8. Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2019-09-01 - 2021-08-31 Zobacz
9. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II 2019-01-01 - 2021-12-31 Zobacz
10. Sukcesja w firmach rodzinnych 2018-10-01 - 2022-05-31 Zobacz
11. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność + 2019-09-01 - 2023-04-30 Zobacz