Aktualne

Projekty unijne aktualne

 

 

# Nazwa projektu Czas trwania
1. Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami I 2018-10-01 - 2020-03-31 Zobacz
2. Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami II 2018-10-01 - 2020-03-31 Zobacz
3. Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III 2019-01-02 - 2020-06-30 Zobacz
4. Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych 2018-09-01 - 2020-07-31 Zobacz
5. Leśne przedszkole – utworzenie 20 miejsc przedszkolnych w OWP w Poznaniu 2019-07-01 - 2020-10-31 Zobacz
6. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II 2020-01-01 - 2021-02-28 Zobacz
7. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III 2020-01-01 - 2021-02-28 Zobacz
8. Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY 2017-05-01 - 2021-04-30 Zobacz
9. Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2019-09-01 - 2021-08-31 Zobacz
10. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II 2019-01-01 - 2021-12-31 Zobacz
11. Sukcesja w firmach rodzinnych 2018-10-01 - 2022-05-31 Zobacz
12. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność + 2019-09-01 - 2023-04-30 Zobacz