ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA 2021 ROK

 

 

Nazwa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - wersja oficjalna Pobierz ZIP
List Prezesa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF

ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT FINANSOWY ZA 2021 ROK

 

 

Nazwa
Jednostkowe sprawozdanie finansowe - wersja oficjalna Pobierz ZIP
List Prezesa Pobierz PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r. Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2021

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2021

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport finansowy Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności DGA Pobierz PDF
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz PDF

SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY ZA III KWARTAŁ 2021

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF