Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Opinia biegłego wraz z raportem Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Pobierz PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Opinia biegłego wraz z raportem Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2012

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pobierz PDF
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2012

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF