Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2018

 

 

Nazwa Opis Data
Raport bieżący nr 28/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2018-2019 14-12-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 27/2018 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 10-12-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 26/2018 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III” 28-11-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 25/2018 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu 05-11-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 24/2018 Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu 05-11-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 23/2018 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 31-10-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 22/2018 Rozwiązanie spółki FD Polska Sp. z o.o. 31-10-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 21/2018 Otrzymanie wpłaty od firmy SEKA S.A. w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 10-10-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 20/2018 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” 20-09-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 19/2018 Oddalenie przez sąd wniosku o upadłość spółki pośrednio zależnej - FD Polska Sp. z o.o. 20-09-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 18/2018 Podpisanie aneksu do umowy o przeprowadzenie przeglądów oraz badanie sprawozdań finansowych 14-09-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 14-09-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 17/2018 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 03-09-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 16/2018 Przekroczenie porgu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki DGA S.A. 01-08-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 - Zawiadomienie 01-08-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 15/2018 Sprzedaż przez spółkę pośrednio zależną portalu internetowego 22-06-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 14/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. 29-05-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 13/2018 Powołanie Członków Zarządu na okres nowej kadencji 29-05-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 29-05-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2018 Podjęcie uchwały o dywidendzie 29-05-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2018 roku 29-05-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 - Treść uchwał 29-05-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2018 Wypowiedzenie umowy pożyczki 16-05-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r. 07-05-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2018 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki DGA S.A. 07-05-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 - Zawiadomienie 07-05-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 29.05.2018 r. wraz z projektami uchwał 25-04-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25-04-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał 25-04-2018 Pobierz PDF
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 25-04-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2018 Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2017 rok 23-04-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2018 Powzięcie informacji o złożeniu przez spółkę pośrednio zależną wniosku o upadłość 05-04-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. 16-03-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2018 Podjęcie uchwały o dokonaniu odpisu na utratę wartości akcji w spółce 23-02-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku 18-01-2018 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2018 Zmiana adresu siedziby Spółki 08-01-2018 Pobierz PDF