RAPORTY BIEŻĄCE I POUFNE Z ROKU 2020

 

 

Nazwa Opis Data
Raport bieżący nr 9/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 27.08.2020 r. wraz z projektami uchwał 24-07-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2020 Załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 24-07-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2020 Załącznik nr 2 – projekty uchwał 24-07-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2020 załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2019 r. 24-07-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2020 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2022 22-07-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2020 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. 30-06-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku. 19-05-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku 09-04-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2020 Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki DGA S.A. 06-04-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2020 załącznik nr 1 06-04-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2020 Informacja na temat ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów przez Emitenta w spółce PBS Sp. z o.o. 26-03-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2020 Informacja na temat oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta 23-03-2020 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku 24-01-2020 Pobierz PDF