Prospekt emisyjny spółki 2004

 

Niniejsza elektroniczna wersja prospektu emisyjnego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 19 lutego 2004 roku i przez cały okres Publicznej Oferty będzie dostępny w siedzibie Emitenta, w Punktach Obsługi Klientów Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. których wykaz został przedstawiony w załączniku nr 10, w Dziale Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1).

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 61 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

W Publicznej Ofercie, której dotyczy niniejszy Prospekt, można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Pliki do pobrania

 

 

# Nazwa
1 Prospekt DGA SA - okladka Pobierz PDF
2 Prospekt DGA SA Rozdział I Pobierz PDF
3 Prospekt DGA SA Rozdział II Pobierz PDF
4 Prospekt DGA SA Rozdzial III Pobierz PDF
5 Prospekt DGA SA Rozdzial IV Pobierz PDF
6 Prospekt DGA SA Rozdzial V Pobierz PDF
7 Prospekt DGA SA Rozdzial VI Pobierz PDF
8 Prospekt DGA SA Rozdzial VII Pobierz PDF
9 Prospekt DGA SA Rozdzial VIII Pobierz PDF
10 Prospekt DGA SA Rozdzial IX Pobierz PDF
11 Prospekt DGA SA Załączniki Pobierz PDF
12 Prospekt DGA SA Spis treści Pobierz PDF