RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2023

 

 

Nazwa
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. Pobierz PDF
KOMENTARZ ZARZĄDU DO INFORMACJI FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU Pobierz PDF
STRONA TYTUŁOWA Pobierz PDF