RAPORT OKRESOWY ZA 2023 ROK

 

 

# Nazwa
1 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DGA S.A. Pobierz PDF
2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DGA S.A. Pobierz PDF
3 LIST PREZESA ZARZĄDU DGA S.A. Pobierz PDF
4 OCENA RADY NADZORCZEJ DGA S.A. Pobierz PDF
5 OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DGA S.A. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU Pobierz PDF
6 OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DGA S.A. DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ Pobierz PDF
7 SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Pobierz PDF
8 Roczny raport finansowy - xhtml Pobierz ZIP


 

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2023

 

 

Nazwa
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. Pobierz PDF
KOMENTARZ ZARZĄDU DO INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU Pobierz PDF
STRONA TYTUŁOWA Pobierz PDF


 

RAPORT OKRESOWY ZA I PÓŁROCZE 2023

 

 

Nazwa
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF


 

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2023

 

 

Nazwa
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA DGA S.A. Pobierz PDF
KOMENTARZ ZARZĄDU DO INFORMACJI FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU Pobierz PDF
STRONA TYTUŁOWA Pobierz PDF