Profil działalności

Profil działalności DGA S.A.

 

DGA S.A. istnieje na polskim rynku doradczym od 1990 r.

Spółka w myśl dewizy „Wspieramy Wielkich Jutra” jako doradca i inwestor oferuje profesjonalne usługi potwierdzone wieloletnim doświadczeniem oraz inwestuje w nowe przedsięwzięcia biznesowe, sukcesywnie polepszamy jakość świadczonych przez nas usług.

Od 2004 roku akcje DGA S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zakres usług DGA S.A.

 
 • DORADZTWO BIZNESOWE:
  • Doradztwo restrukturyzacyjne i sanacyjne,
  • Projekty w tematyce upadłości firm,
  • Transakcji M&A, sukcesji w firmie oraz przygotowania do sprzedaży.
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI:
  • Pozyskiwanie projektów współfinansowanych z EFS
  • Kompleksowa realizacja projektów szkoleniowych,
  • Projekty edukacyjno – doradcze dla młodych,
  • Projekty outplacementowe (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne).