Ład korporacyjny 2020

 

Rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego wymienione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” zostały zamieszczone poniżej:

Nazwa
Informacja nt. stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" Pobierz PDF
Reguła dotycząca zmieniania biegłych rewidentów Pobierz PDF