Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2005

 

 

Nazwa Opis Data
Raport 51/05 Znacząca umowa z PARP w sprawie realizacji projektu „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” 28-12-2005 Pobierz PDF
Raport 50/05 Znacząca umowa z PARP w sprawie realizacji projektu „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” 15-12-2005 Pobierz PDF
Raport 49/05 Istotne umowy z PARP w sprawie realizacji projektów szkoleniowych dla firm Elcho, Phytopharm Klęka oraz Ruch S.A. 08-12-2005 Pobierz PDF
Raport 48/05 Istotna umowa z PARP w sprawie realizacji projektu „Wzmocnienie regionalnej sieci organizacji wspierania biznesu w woj. Wielkopolskim” 02-12-2005 Pobierz PDF
Raport 47/05 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 30-11-2005 Pobierz PDF
Raport 46/05 Znacząca umowa z Fundacją Fundusz Współpracy 29-11-2005 Pobierz PDF
Raport 45/05 Istotna umowa z PARP w sprawie realizacji projektu szkoleniowego dla Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. 16-11-2005 Pobierz PDF
Raport 44/05 Rejestracja spółki współzależnej DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. 16-11-2005 Pobierz PDF
Raport 43/05 Porozumienie intencyjne dotyczące nabycia udziałów Spółki PBS Sp. z o.o. 10-11-2005 Pobierz PDF
Raport 42/05 Istotna umowa szkoleniowa z Komendantem Głównym Policji 27-10-2005 Pobierz PDF
Raport 41/05 Znacząca umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu „Program szkoleń promujących clustering” 06-10-2005 Pobierz PDF
Raport 40/05 Zbycie akcji spółki Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A. 06-10-2005 Pobierz PDF
Raport 39/05 Zatwierdzenie Regulaminu Audytu, wybór Komitetu Audytu 26-09-2005 Pobierz PDF
Raport 38/05 Korekta prognozy finansowej na rok 2005 21-09-2005 Pobierz PDF
Raport 37/05 Istotna umowa z PARP w sprawie realizacji projektu szkoleniowego dla Icopal S.A. 01-09-2005 Pobierz PDF
Raport 36/05 Polityka wypłat środków dla akcjonariuszy Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. 10-08-2005 Pobierz PDF
Raport 35/05 Znacząca umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu dla Philip Morris Polska 09-08-2005 Pobierz PDF
Raport 34/05 Znacząca umowa z PARP: „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców.” 28-07-2005 Pobierz PDF
Raport 33/05 Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.07.2005 27-07-2005 Pobierz PDF
Raport 32/05 Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. 27-07-2005 Pobierz PDF
Raport 31/05 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 lipca 2005r. z uzasadnieniem 15-07-2005 Pobierz PDF
Raport 30/05 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 07-07-2005 Pobierz PDF
Raport 29/05 Istotna umowa – Nowy zawód – szansą dla osób odchodzących z rolnictwa. 04-07-2005 Pobierz PDF
Raport 28/05 Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 27.07.2005r. 04-07-2005 Pobierz PDF
Raport 27/05 Kandydatura do Rady Nadzorczej Spółki 04-07-2005 Pobierz PDF
Raport 26/05 Znacząca umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu 14-06-2005 Pobierz PDF
Raport 25/05 Oświadczenie Zarządu DGA SA dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego 09-06-2005 Pobierz PDF
Raport 24/05 Przekazanie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 07.06.2005 07-06-2005 Pobierz PDF
Raport 23/05 Zarząd nowej kadencji, powołani prokurenci Spółki 07-06-2005 Pobierz PDF
Raport 22/05 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. 07-06-2005 Pobierz PDF
Raport 21/05 Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki 31-05-2005 Pobierz PDF
Raport 20/05 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca 2005r. z uzasadnieniem 31-05-2005 Pobierz PDF
Raport 19/05 Korekta raportu rocznego SA-R 2004 19-05-2005 Pobierz PDF
Raport 18/05 Istotne umowy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Wojewódzkim Urzędem Pracy Poznaniu 13-05-2005 Pobierz PDF
Raport 17/05 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2004 rok 10-05-2005 Pobierz PDF
Raport 16/05 Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 07.06.2005r. 10-05-2005 Pobierz PDF
Raport 15/05 Wstępne wyniki za I kwartał 2005r. 05-05-2005 Pobierz PDF
Raport 14/05 Korekta prognozy finansowej na rok 2004. 05-05-2005 Pobierz PDF
Raport 13/05 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny 26-04-2005 Pobierz PDF
Raport 12/05 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii G Emitenta 15-04-2005 Pobierz PDF
Raport 11/05 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii G Emitenta 15-04-2005 Pobierz PDF
Raport 10/05 Rejestracja zmiany struktury akcjonariatu w spółce zależnej Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A. 05-04-2005 Pobierz PDF
Raport 9/05 Istotna i znacząca umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektów dla Amica Wronki S.A. oraz Koncernu Energetycznego EnergiaPro 04-04-2005 Pobierz PDF
Raport 8/05 Rejestracja zmian w spółce zależnej Meurs Polska Sp. z o.o. w zakresie zmiany udziałowca oraz podwyższenia kapitału zakładowego 01-04-2005 Pobierz PDF
Raport 7/05 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G 01-04-2005 Pobierz PDF
Raport 6/05 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki 22-02-2005 Pobierz PDF
Raport 5/05 Wpis Spółki przez Ministra Gospodarki i Pracy do rejestru agencji zatrudnienia jako agencji poradnictwa zawodowego 22-02-2005 Pobierz PDF
Raport 4/05 Korekta progznozy finansowej za rok 2004 18-02-2005 Pobierz PDF