ŁAD KORPORACYJNY 2022

 
Rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego wymienione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” zostały zamieszczone poniżej:
Nazwa
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Pobierz PDF