Roczny skonsolidowany raport finansowy za 2015 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Opinia biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF

Roczny jednostkowy raport finansowy za 2015 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa do Akcjonariuszy, Pracowników i Klientów Pobierz PDF
Jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A. Pobierz PDF
Opinia biegłego rewidenta Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Informacja uzupełniająca Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2015

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Raport finansowy Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Pobierz PDF
Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane Pobierz PDF
Raport Biegłego Rewidenta - sprawozdanie jednostkowe Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu Pobierz PDF