Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD DGA S.A.

 
Andrzej Głowacki

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe - absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie.

W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka (od 2016 - doradcy restrukturyzacyjnego). Swoje kompetencje poszerzał również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995, jest również jej założycielem. Przez 25 lat działalności DGA zrealizował setki projektów doradczych, m.in. w zakresie wytyczania strategii przedsiębiorstw, prywatyzacji Spółek Skarbu Państwa, procesów M&A, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wycen oraz wiele projektów szkoleniowo – doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu oraz Dziekanem Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Anna Szymańska

Anna Szymańska

Wiceprezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania Uniwersyetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związana z branżą doradczą od początku swojej kariery zawodowej, Wiceprezes Zarządu w spółce DGA S.A. oraz od 2014 roku Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W ciągu 25 lat pracy w branży nadzorowała kilkaset projektów dotyczących zarówno sektora MSP, dużych podmiotów, jak i administracji. Były to projekty związane m.in. z prywatyzacją podmiotów, wycenami, procesami M&A oraz procesami restrukturyzacji i strategiami rozwoju.

W DGA S.A. odpowiada za pozyskiwanie i realizację projektów doradczo – szkoleniowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

W DGA Centrum Sanacji Firm S.A., jako licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w wyborze procedur i przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych.

Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.

Mirosław Marek

Mirosław Marek

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczony trener i ekspert w zakresie pomocy publicznej, funduszy europejskich oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako reprezentant Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1993-1996 odpowiedzialny za problematykę reprywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1997 - 2002 Dyrektor Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2002 - 2006 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako Wiceprezes Zarządu DGA od 2007 roku, koordynuje projekty inwestycyjne oraz badawcze dla podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przy również przy pozyskaniu wsparcia środków z Unii Europejskiej. Jest ekspertem w dziedzinie pomocy publicznej. Autor poradnika dla administracji publicznej pn.: Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” (2008 r.), współautor publikacji pn. „Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe” (2009 r.).

Również Prezes Zarządu Spółki DGA Optima Sp. z o.o.

RADA NADZORCZA DGA S.A.

 

Karol Działoszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Karol Działoszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Ekonomika obsługi ruchu turystycznego.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1990-1998: współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. w Poznaniu, 
 • 1997 - nadal: współwłaściciel spółki Inter Consult S.A., 
 • 1997-2001: członek Rady Nadzorczej Inter Consult S.A., 
 • 1992-1994: dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o., 
 • 1993-2001:poseł na Sejm II i III kadencji, 1998, 2002-nadal doradca Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.,
 • 2001-2006: członek Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,
 • 2003 - nadal: Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,
 • 2006 - nadal: własna działalność gospodarcza IIo Consulting Karol Działoszyński,
 • 07.2004-08.2006: członek Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • 01.2007-12.2007: Wiceprezes Zarządu Multimedia Concept S.A.
 • W 2015 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Romuald Szperliński

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Romuald Szperliński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku: handel i towaroznawstwo.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1969 - 1970: Dyrektor Administracyjny w Estradzie Poznańskiej,
 • 1971 - 1973: Asystent Dyrektora w Metalplast Poznań,
 • 1973 - 1981: Właściciel Zakładu Rzemieślniczego,
 • 1982 - 1992: Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Polonijnego Introl,
 • 1990 - nadal: Właściciel spółki Intrex,
 • 1993 - 1998: Właściciel spółki Introl S.A.,
 • 1999 - 2005: Właściciel i Prezes Zarządu spółki Introl S.A.,
 • 2005 - 2008: Prezes Zarządu spółki Skanem Introl S.A.,
 • 2008 - nadal: Prezes Zarządu PHZ Intrex
 • 2017 - nadal: Prokurent Intrex Sp. z o.o.

Ponadto pełni funkcję Wiceprezydenta Rady Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji oraz Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, a także past-prezydenta Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Romuald Szperliński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Romuald Szperliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Gosieniecki

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Piotr Gosieniecki posiada wykształcenie wyższe (doktor prawa).
Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • 1973 - 1975:  aplikacja sądowa,
 • 1975: zdany egzamin sędziowski,
 • 1983: doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 1984:  kurs prawa amerykańskiego w Leyden (Holandia),
 • 1986:  zdany egzamin radcowski,
 • 1987:  stypendium na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy).

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1973 - 12.1973:  aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu,
 • 01.1974 - 09.1976: pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 09.1983 - 1993:  adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 09.1986 - 1996:  radca prawny w Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
 • 1993 - nadal:  starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
 • 1997 - 2010:  wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
 • 2002 - 2018:  kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Tomaszewski

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Wojciech Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1975 - 1976: – Referent prawny w Zarządzie Inwestycji Szkół Wyższych,
 • 1980 - 1982: – Inspektor w dziale handlu w RSW Ruch,
 • 1982 - 1988: – Kierownik sklepu komisowego w PPHW Arpis,
 • 1989 – do dziś: Prezes Zarządu i właściciel firmy Toma Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Tomaszewski spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Wojciech Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Longina Szymankiewicz

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Longina Szymankiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Od 1999 r. posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a od 10 stycznia 2006 r. wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 10675.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1993 - 2002: – asystentka głównej księgowej, a następnie samodzielna księgowa w PPHU WITGUM s.c ZPCHr.
 • 2003 - 2008: – zatrudniona w dziale audytu firmy Morison Finansista Audyt Sp. z o.o.
 • 2008 – nadal: pracuje w AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Poznaniu i zajmuje się między innymi badaniem rocznych sprawozdań finansowych, badaniem planów przekształceń spółek, przeprowadzaniem analiz finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości, nadzorami nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek o profilu produkcyjnym oraz zakładów pracy chronionej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
 

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

 

 

Nazwa
Polityka wynagrodzeń Pobierz PDF
Informacje o okresach na jakie zawarte zostały stosunki prawne z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania Pobierz PDF
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Pobierz PDF
Opinia biegłego o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Pobierz PDF