Proszę czekać
Wyłącz preloader

Raporty bieżące i poufne z roku 2013

 

 

Nazwa Opis Data
Załącznik do Raportu bieżącego nr 30/2013 Skup akcji własnych - załącznik 30-12-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 30/2013 Skup akcji własnych 30-12-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 29/2013 - korekta Skup akcji własnych 23-12-2013 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 29/2013 Skup akcji własnych - załącznik 23-12-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 29/2013 Skup akcji własnych 23-12-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 28/2013 Umowa na realizację projektu „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji 28-11-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 27/2013 Informacja o utworzonych rezerwach, odpisach aktualizacyjnych należności i wycenie pakietu akcji spółki R&C Union S.A. i ich wpływie na wyniki finansowe za III kw. 2013 r. po złożeniu przez Zarząd R&C Union S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości R&C Uni 04-11-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 26/2013 Zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku 04-11-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 25/2913 Informacja o złożeniu wniosku o upadłość układową przez spółkę 26-09-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 24/2013 Umowa znacząca 09-09-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 23/2013 Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Life Fund Sp. z o.o. 09-09-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 22/2013 Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Ateria Sp. z o.o. 09-09-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 21/2013 Umowy znaczące 19-08-2013 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 20/2013 Skup akcji własnych - załącznik 08-07-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 20/2013 Skup akcji własnych 08-07-2013 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 19/2013 Skup akcji własnych - załącznik 01-07-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 19/2013 Skup akcji własnych 01-07-2013 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 18/2013 Skup akcji własnych - załącznik 24-06-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 18/2013 Skup akcji własnych 24-06-2013 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 17/2013 Skład Rady Nadzorczej DGA S.A. powołanej przez Zwyczajne Walne - załącznik 14-06-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 17/2013 Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji 14-06-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 16/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym 14-06-2013 Pobierz PDF
Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2013 Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - załącznik 14-06-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 15/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 14-06-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 14/2013 Podpisanie ugody sądowej - informacja uzupełniająca 03-06-2013 Pobierz PDF
Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2013 Skup akcji własnych - załącznik 27-05-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 13/2013 Skup akcji własnych 27-05-2013 Pobierz PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 12/2013 Skup akcji własnych - załącznik 20-05-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2013 Skup akcji własnych 20-05-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2013 Podpisanie Ugody sądowej 16-05-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2013/CG Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego 16-05-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - na dzień 14.06.2013 r. wraz z projektami uchwał 16-05-2013 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 16-05-2013 Pobierz PDF
Załącznik nr 2 16-05-2013 Pobierz PDF
Załącznik nr 3 16-05-2013 Pobierz PDF
Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2013 Skup akcji własnych 15-04-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2013 Skup akcji własnych 15-04-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2013-2015 10-04-2013 Pobierz PDF
Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2013 Skup akcji własnych 08-04-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2013 Skup akcji własnych 08-04-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2013 Umowa pożyczki 28-03-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2013 Znacząca umowa 20-02-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2013 Załącznik do raportu bieżącego nr 4/2013 14-01-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2013 Skup akcji własnych 14-01-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku 14-01-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2013 Załącznik do raportu bieżącego nr 2/2013 14-01-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 14-01-2013 Pobierz PDF
Raport Bieżący nr 01/2013 Załącznik do Raportu bieżącego nr 01/2013 02-01-2013 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 01/2013 Skup akcji własnych 02-01-2013 Pobierz PDF