Skonsolidowany raport roczny za rok 2003

 

 

Nazwa
Strona tytułowa SA-RS 2003 Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu Grupy Pobierz PDF
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania Pobierz PDF
Skonsolidowany raport roczny SA RS 2003 Pobierz PDF
Komentarz Zarządu do skons. raportu finansowego Pobierz PDF
Opinia z badania skons. sprawozdania Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2003 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa raportu Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu Pobierz PDF
Raport z badania DGA Pobierz PDF
Komentarz Zarządu do raportu Pobierz PDF
Opinia z badania Spółki Pobierz PDF
Raport Finansowy SA-R 2003 Pobierz PDF

Raport kwartalny za IV kwartał 2003 oraz komentarz do raportu

 

 

Nazwa
Raport DGA SA - IV kwartał/ 2003 Pobierz PDF
Komentarz do raportu Pobierz PDF