Raporty bieżące i poufne z roku 2019

 

 

Nazwa Opis Data
Raport bieżący nr 28/2019 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II” 19-12-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 27/2019 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III” 19-12-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 26/2019 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 03-12-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 25/2019 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 03-12-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 24/2019 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” 28-11-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 23/2019 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 15-10-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 22/2019 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +” 25-09-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 21/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 r. 19-09-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 20/2019 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 03-09-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 19/2019 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego 12-07-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 18/2019 Sprzedaż części udziałów spółki Blue Energy Sp. z o.o. 28-06-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 17/2019 Udzielenie pożyczki przez spółkę zależną Life Fund Sp. z o.o. 28-06-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 16/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. 10-06-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 15/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji 10-06-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 10-06-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 14/2019 Podjęcie uchwały o dywidendzie 10-06-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 13/2019 Treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2019 roku 10-06-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 10-06-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 12/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2019 roku 10-06-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 10-06-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2019 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 21-05-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r. 16-05-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2019 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 16-05-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 - Wniosek Akcjonariusza 16-05-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 2 - Uzasadnienie Akcjonariusza 16-05-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 3 - Projekt uchwały po zmianie porządku obrad 16-05-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 10.06.2019 r. wraz z projektami uchwał 09-05-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 09-05-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 2 – projekty uchwał 09-05-2019 Pobierz PDF
Załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2018 r. 09-05-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2019 Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2018 rok 25-04-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. 23-04-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2019 Niezaudytowane, wybrane wyniki finansowe za 2018 r. 28-03-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2019 Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw” 11-03-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2019 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II” 09-01-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2019 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” 09-01-2019 Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku 08-01-2019 Pobierz PDF