Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2008 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu DGA SA Pobierz PDF
Raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółku Pobierz PDF
Opinia Biegłych z badania Pobierz PDF
Raport Biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Raport okresowy za IV kwartał 2008 roku

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF

Raport okresowy za III kwartał 2008 roku

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF

Raport za I półrocze 2008

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Pobierz PDF
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego DGA Pobierz PDF
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Raport okresowy za II kwartał 2008 roku

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF

Raport okresowy za I kwartał 2008 roku

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF