Aktualności

Ankieta skierowana do doradców restruktryzacyjnych

Zapraszamy doradców restrukturyzacyjnych do udziału w badaniu dotyczącym przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach. Celem badania jest ocena przygotowania firm do wystąpienia negatywnych zdarzeń oraz reakcji na nie, czyli ocena zarządzania antykryzysowego. Chcemy również zbadać, czy przedsiębiorstwa potrafią się skutecznie odbudować po kryzysie.

Zobacz więcej
Maseczki ochronne od YEGO DESIGN już dostępne

Spółka YEGO DESEIGN w restrukturyzacji z siedzibą w Turku uruchomiła produkcję maseczek ochronnych pod marką Homendy. W spółce trwa postępowanie sanacyjne otwarte w październiku 2018 roku, w którym funkcję zarządcy pełni DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W grudniu 2019 roku odbyło się zgromadzenie wpólników YEGO DESEIGN w restrukturyzacji, na którym podjęto uchwałę umożliwiającą pozyskanie inwestora dla Spółki.

Zobacz więcej
Inwestor w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Realizacja nadrzędnego celu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, czyli „uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli” nie jest łatwa w praktyce. Analizowane przypadki otwartych postępowań restrukturyzacyjnych potwierdzają, że skuteczne uzdrowienie przedsiębiorstwa w oparciu wyłącznie o jego potencjał jest rzadko spotykane. Pożądane jest pozyskanie zewnętrznego kapitału na uruchomienie „koła zamachowego”, które stopniowo odbuduje potencjał produkcyjny i rynkowy przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej
DGA świętuje 30 urodziny!

22 stycznia 2020 roku przypadają okrągłe, 30 urodziny firmy DGA. Cieszymy się, że od 3 dekad "wspieramy wielkich jutra", dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie, a konsultantom za profesjonalizm i zaangażowanie.

Zobacz więcej
Dwie nowe umowy z MEN podpisane

19 grudnia br. Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało z DGA S.A. dwie umowy dotyczące dofinansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty, które będą realizowane przez DGA w wyniku podpisanych umów dotyczą zwiększenia oferty form kształcenia ustawicznego oraz dla określonych regionów i branż.

Zobacz więcej
Success Story:  Digital Engineering Solutions - jeden z najbardziej utytułowanych Startupów pierwszej rundy Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab II.

Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Grzegorzem Bednarskim i Janem Winklerem - założycielami startupu Digital Engineering Solutions, który uczestniczy w Programie Akceleracyjnym INDUSTRYLAB II. Koniecznie chcieliśmy dowiedzieć się szczegółów na temat rozwiązania, które opracowują w ramach IndustryLab we współpracy z Grupą Unimax S.A. Zapraszamy do przeczytania wywiadu.

Zobacz więcej