RAPORTY BIEŻĄCE I POUFNE Z ROKU 2024

 

 

Nazwa Opis
Raport bieżący nr 12/2024 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2024 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 27 MAJA 2024 R. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 11/2024 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2024 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 10/2024 Podjęcie uchwały o dywidendzie Pobierz PDF
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 9/2024 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. Pobierz PDF
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 9/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 8/2024 Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2023 rok Pobierz PDF
Raport bieżący nr 7/2024 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2024 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB III” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2024 Informacja o wejściu w życie umowy pt. „Droga do zatrudnienia po węglu”. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2024 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2024 Informacja o nowym projekcie Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2024 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania Pobierz PDF