Ład korpoacyjny 2017

 

Rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego wymienione w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” zostały zamieszczone poniżej:

Nazwa
Zwięzła ocena sytuacji Spółki Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok Pobierz PDF
Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2017 rok Pobierz PDF
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF
Informacja nt. stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" Pobierz PDF
Reguła dotycząca zmieniania biegłych rewidentów Pobierz PDF