RAPORTY BIEŻĄCE I POUFNE Z ROKU 2021

 

 

Nazwa Opis
Raport bieżący nr 7/2021 Wyniki finansowe za 2020 r. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 6/2021 Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Asystent studenta z ASD” Pobierz PDF
Raport bieżący nr 5/2021 Aneks do umowy o dofinansowanie projektu DGA S.A. Pobierz PDF
Raport bieżący nr 4/2021 Podpisanie dwóch umów na realizację projektów Pobierz PDF
Raport bieżący nr 3/2021 Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania Pobierz PDF
Raport bieżący nr 2/2021 Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych Pobierz PDF
Raport bieżący nr 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku Pobierz PDF