Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu Pobierz PDF
Skonsolidowany raport finansowy Pobierz PDF
Opinia biegłego wraz z raportem Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu Pobierz PDF
Raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania wraz z raportem Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu Pobierz PDF
Raport jednostkowy z badania Biegłego Rewidenta Pobierz PDF
Raport skonsolidowany z badania Biegłego Rewidenta Pobierz PDF

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2011

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Komentarz Zarządu Pobierz PDF