Skonsolidowany raport roczny za rok 2007

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Pismo Prezesa Pobierz PDF
Skonsolidowany raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania Pobierz PDF
Raport biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2007 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Pismo Prezesa Pobierz PDF
Raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania Pobierz PDF
Raport biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego Pobierz PDF

Raport okresowy za IV kwartał

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF

Raport okresowy za III kwartał

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF

Raport okresowy za II kwartał

 

 

Nazwa
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF

Raport za I półrocze 2007

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie z działalności Pobierz PDF
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego DGA Pobierz PDF
Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Raport okresowy za II kwartał 2007

 

 

Nazwa
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF

Raport okresowy za I kwartał 2007

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe i komentarz Pobierz PDF