Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu DGA S.A. Pobierz PDF
Raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Pobierz PDF
Opinia Biegłych z badania Pobierz PDF
Raport Biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
List Prezesa Zarządu DGA S.A. Pobierz PDF
Raport roczny Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pobierz PDF
Opinia biegłych z badania Pobierz PDF
Raport Biegłych z badania Pobierz PDF
Oświadczenie Zarządu Pobierz PDF

Raport okresowy za III kwartał 2009 roku

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF

Raport okresowy za I półrocze 2009 roku

 

 

Nazwa
Strona tytułowa Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Pobierz PDF
Sprawozdanie Zarządu Pobierz PDF
Oswiadczenie Zarządu Pobierz PDF
Raport jednostkowy z badania Biegłego Rewidenta Pobierz PDF
Raport skonsolidowany z badania Biegłego Rewidenta Pobierz PDF

Raport okresowy za I kwartał 2009 roku

 

 

Nazwa
Podstawowe dane finansowe Pobierz PDF
Sprawozdanie finansowe Pobierz PDF