Grupa Kapitałowa DGA

 

DGA to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitalowej jest DGA S.A., która pod dewizą "Wspieramy Wielkich Jutra" kreuje przyszłość firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsparcie.

Od 20.04.2004 r. akcje DGA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tak więc Spółka posiada własne, praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów. Posiadając godło „Spółka Giełdowa”, DGA jest zobowiązana do stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego w celu umocnienia transparentności i podnoszenia jakości komunikacji z inwestorami.

Czytaj więcej

Aktualności DGA

 

 

Postępowanie restruktryzacyjne

Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych

 

To jedyna publikacja dzięki której, sprawnie, szybko i bez poprawek przeprowadzisz postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z nową ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.).

Książka podzielona jest na dwie części:

  • Część I to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie zagadnień z zakresu restruktryzacji.
  • Część II to przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Są to prezentacje czterech firm, poparte diagnozą ich sytuacji i działaniami ukierunkowanymi na sanację kryzysu z wykorzystaniem przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
Zobacz informacje o książce

Projekty

 

Aktualnie trwające projekty unijne współfinansowane ze środków UE na lata 2014-2020.

# Nazwa projektu Czas trwania
1. Szkoła szybujących umiejętności – rozwój kompetencji kluczowych 2018-09-01 - 2020-10-29 Zobacz
2. Leśne przedszkole – utworzenie 20 miejsc przedszkolnych w OWP w Poznaniu 2019-07-01 - 2020-10-31 Zobacz
3. Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III 2019-01-02 - 2020-11-30 Zobacz
4. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II 2020-01-01 - 2021-02-28 Zobacz
5. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III 2020-01-01 - 2021-02-28 Zobacz
6. Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY 2017-05-01 - 2021-04-30 Zobacz
7. Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2019-09-01 - 2021-08-31 Zobacz
8. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II 2019-01-01 - 2021-12-31 Zobacz
9. Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim 2020-01-01 - 2021-12-31 Zobacz
10. Sukcesja w firmach rodzinnych 2018-10-01 - 2022-05-31 Zobacz
11. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność + 2019-09-01 - 2023-04-30 Zobacz