Grupa Kapitałowa DGA

 

DGA to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitalowej jest DGA S.A., która pod dewizą "Wspieramy Wielkich Jutra" kreuje przyszłość firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsparcie.

Od 20.04.2004 r. akcje DGA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tak więc Spółka posiada własne, praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów. Posiadając godło „Spółka Giełdowa”, DGA jest zobowiązana do stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego w celu umocnienia transparentności i podnoszenia jakości komunikacji z inwestorami.

Czytaj więcej

Aktualności DGA

 

 

Postępowanie restruktryzacyjne

Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych

 

To jedyna publikacja dzięki której, sprawnie, szybko i bez poprawek przeprowadzisz postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z nową ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.).

Książka podzielona jest na dwie części:

  • Część I to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie zagadnień z zakresu restruktryzacji.
  • Część II to przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Są to prezentacje czterech firm, poparte diagnozą ich sytuacji i działaniami ukierunkowanymi na sanację kryzysu z wykorzystaniem przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
Zobacz informacje o książce

Projekty

 

Aktualnie trwające projekty unijne współfinansowane ze środków UE na lata 2014-2020.

# Nazwa projektu Czas trwania
1. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II 2019-01-01 - 2021-12-31 Zobacz
2. Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim 2020-01-01 - 2022-03-31 Zobacz
3. Sukcesja w firmach rodzinnych 2018-10-01 - 2022-05-31 Zobacz
4. Dostępny design 2020-10-01 - 2022-09-30 Zobacz
5. DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra. 2021-01-01 - 2022-11-30 Zobacz
6. Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 2021-01-01 - 2022-11-30 Zobacz
7. Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2019-09-01 - 2022-12-31 Zobacz
8. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność + 2019-09-01 - 2023-04-30 Zobacz
9. Asystent studenta z ASD 2021-03-01 - 2023-04-30 Zobacz
10. Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim 2021-09-01 - 2023-06-30 Zobacz
11. SZKOLENIA Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU OŚWIATY I JST W WOJ. WIELKOPOLSKIM 2021-09-01 - 2023-08-31 Zobacz