DGA S.A.

 

DGA to dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowo-inwestycyjna. DGA S.A. pod dewizą "Wspieramy Wielkich Jutra" kreuje przyszłość firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsparcie.

Od 20.04.2004 r. akcje DGA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tak więc Spółka posiada własne, praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów. Posiadając godło „Spółka Giełdowa”, DGA jest zobowiązana do stosowania rekomendacji i zasad ładu korporacyjnego w celu umocnienia transparentności i podnoszenia jakości komunikacji z inwestorami.

Czytaj więcej

Aktualności DGA

 

 

Postępowanie restruktryzacyjne

Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych

 

To jedyna publikacja dzięki której, sprawnie, szybko i bez poprawek przeprowadzisz postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z nową ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.).

Książka podzielona jest na dwie części:

  • Część I to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie zagadnień z zakresu restruktryzacji.
  • Część II to przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Są to prezentacje czterech firm, poparte diagnozą ich sytuacji i działaniami ukierunkowanymi na sanację kryzysu z wykorzystaniem przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
Zobacz informacje o książce

Projekty

 

Aktualnie trwające projekty unijne współfinansowane ze środków UE na lata 2014-2020.

# Nazwa projektu Czas trwania
1. Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB III 2024-01-01 - 2026-12-31 Zobacz
2. Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność + 2024-01-01 - 2028-12-31 Zobacz
3. Droga do zatrudnienia po węglu 2023-12-29 - 2029-06-30 Zobacz