Proszę czekać
Wyłącz preloader

Już po Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Już po Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Punktualnie o godz. 12:00 rozpoczęło się 19-ste Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. Zarząd Spółki omówił sprawozdanie finansowe za 2023 r., bilans oraz wskazał na czynniki, które wpłynęły na strukturę rachunku zysków i strat.

Prezes Zarządu Andrzej Głowacki podkreślił, że w 2023 r. DGA S.A. przestała być grupą kapitałową, nie sporządza zatem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wskazał także na specyfikę roku 2023, która charakteryzowała się finalizacją wielu projektów realizowanych ze środków pochodzących z perspektywy budżetu unijnego 2014-2020.

Wiceprezes DGA S.A. Anna Szymańska omówiła projekty zrealizowane w 2023 r. Podkreśliła, że doświadczenie i referencje z ostatnich lat będą na pewno cenne dla aktualnie ogłaszanych postępowań przetargowych. Następnie, krótko zreferowała projekty pozyskane w bieżącym roku.

Po dyskusji w gronie akcjonariuszy, głosowaniu poddano uchwałę ustalającą dywidendę za 2023 r. w wysokości 30 gr na jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy uchwalono na 12 VI 2024 r., a dzień jej wypłaty – tydzień później.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DGA S.A. -> Prezentacja